EE พุ่งแรง 25% นิวไฮรอบ 3 เดือน หลังโชว์กำไรไตรมาส 3/61 โตทะลุ 3 เท่าตัว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ล่าสุด ณ เวลา 11.30 น. อยู่ที่ 0.80 บาท บวก 0.16 บาท หรือ 25% สูงสุดที่ 0.83 บาท ต่ำสุดที่ 0.70 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 61.04 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้น EE ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน นับตรั้งแต่ราคาหุ้นอยู่ที่ระกดับ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2561 หลังบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/61 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561 (รวมบริษัทย่อย) มีกำไรเพิ่มขึ้น 319.14% ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2561 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้รวมจำนวน 4.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.96 จากการขายพืชผลการเกษตรตามโครงการร่วมปลูกกับเกษตรกรที่มีราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงกว่าปีก่อน ด้านค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 12.82 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.92 เนื่องจากค่าใช้จ่ายบริหารลดลง

รวมทั้งได้รับส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม-เอสเอสยูที จำนวน 37.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 41.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 967.87 ตามสัดส่วนร้อยละ 25 ของยอดกำไรสุทธิในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ประจำไตรมาส 3/2561 จำนวน 149.49 ล้านบาท ที่เกิดจากผลการดำเนินงานตามปกติ และผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (5 พ.ย.) มีมติขายหุ้นทั้ง 100% ในบริษัท บุญเอนก จำกัด ซึ่งทำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และเกษตรกรรมปลูกมันสำปะหลัง และพืชพลังงานอื่น ให้แก่ บริษัท ทรัพย์สมบัติใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยง ในราคามูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย.61 เท่ากับ 514.59 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าการทำรายการจะเกิดขึ้นภายในเดือน พ.ย. 61 เพื่อนำเงินไปชำระค่าหุ้นสามัญของ SSUT ให้แก่ผู้ขาย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พ.ย.57 และเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท

Back to top button