WPH เปิดโรงพยาบาลใหม่ทำต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉุดงบฯไตรมาส 1/62 พลิกขาดทุน 5 ลบ.


บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2562 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวพลิกขาดทุน เนื่องจากมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลไตรมาส 1/62 จำนวน 135.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 จากไตรมาส 1/61 มีต้นทุนอยู่ที่ 110.01 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่

Back to top button