“สโกเทียฯ-TCAP” บุ๊คปันผลพันล้าน!! หลัง “ธนชาต” จ่ายระหว่างกาลครั้งแรก 0.16 บาท/หุ้น

"สโกเทียฯ-TCAP" บุ๊คปันผลพันล้าน!! หลัง "ธนชาต" จ่ายระหว่างกาลครั้งแรก 0.16 บาท/หุ้น


จากกรณีที่บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารธนชาต ประกาศปันผลงวดระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562 เป็นเงินสด 0.16 บาท/หุ้น THANI เซอร์ไพรส์แจกปันผลระหว่างกาลครั้งแรก 0.16 บ. แขวน XD 12 ก.ย.นี้

ทั้งนี้จากข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ THANI ล่าสุด ณ วันที่ 8 ส.ค.2562 พบว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 คือ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ถือหุ้นเป็นจำนวน 3,090,699,234 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.96% ดังนั้นจึงอาจคำนวณได้ว่า TCAP จะได้รับเงินปันผลจาก THANI เป็นจำนวน 494.51 ล้านบาท

ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 คือ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถือหุ้นเป็นจำนวน 2,971,739,163 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.99% จึงอาจคำนวณได้ว่า Scotia Netherlands Holdings B.V. จะได้รับเงินปันผลจาก THANI เป็นจำนวน 475.48 ล้านบาท

ขณะที่พบว่า นอกจาก TCAP และ Scotia Netherlands Holdings B.V ยังพบรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นของ TBANK ดังตารางต่อไปนี้

Back to top button