CKP รายได้พุ่ง-หนี้สินลด หนุนผลงานปี 62 โต 28% พร้อมปันผล 0.03 บ./หุ้น XD 7 พ.ค.นี้

CKP รายได้พุ่ง-หนี้สินลด หนุนผลงานปี 62 โต 28% มาที่ 769 ลบ. จากปีก่อนกำไร 599 ลบ. พร้อมปันผล 0.03 บ./หุ้น XD 7 พ.ค.นี้


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายได้ค่าบริหารโครงการในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าบริหารโครงการตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเริ่มรับรู้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าการเงินของสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตั้งแต่ไตรมาส 2/62 อีกทั้งมีรายได้อื่นในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว และดอกเบี้ยจากการให้เงินกู้ยืมแก่ XPCL ตามรายละเอียดเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsors Support Agreement) โดย ณ สิ้นปี 2562 มียอดเงินกู้ยืมราว 3,000 ล้านบาท

ขณะที่หนี้สินรวมลดลงจากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง เนื่องจาก NN2 จ่ายคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมดในเดือนมี.ค.2562 และการทยอยชำระคืนเงินกู้และหุ้นกู้ตามกำหนดของบริษัทย่อย

พร้อมกันนี้ บริษัทยังประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 อัตราจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.03 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 7 พ.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พ.ค. 2563

Back to top button