สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 47.55 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 47.55 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
FTREIT 2 3,000,000 47,550.00 16
SPALI 1 2,518,000 41,106.35 16
ANAN 4 27,000,000 37,800.00 1
BOFFICE
1 2,000,000 32,600.00 16
WHART 1 2,000,000 32,600.00 16
CPNREIT 1 1,000,000 32,000.00 32
GULF 1 100,000 16,800.00 168
TPRIME 1 1,000,000 16,100.00 16
CPALL 1 200,000 13,300.00 67
AIMIRT 1 1,000,000 12,400.00 12.4
KBANK-F 1 100,000 12,200.00 122
EKH 1 2,000,000 9,440.00 5
TDEX 1 1,000,000 8,990.00 9

Back to top button