“บางกอกแอร์เวย์ส” กางแผนหั่นค่าใช้จ่าย ลดความถี่-ยกเลิกเที่ยวบินมี.ค.-ต.ค.นี้

"บางกอกแอร์เวย์ส" กางแผนหั่นค่าใช้จ่าย ลดความถี่-ยกเลิกเที่ยวบิน ช่วงมี.ค.-ต.ค.นี้


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดความถี่ของเที่ยวบินและยกเลิกบางเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การปรับลดความถี่ของเที่ยวบินและยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการบินของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Back to top button