สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 11 มี.ค.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 62,179 1,079,697 30.93%
THANI 1,148,000 5,720,000 18.72%
ANAN 746,500 1,188,435 17.93%
TRUE-R 12,895,100 40,080,600 15.52%
MINT-R 2,035,300 54,848,100 14.01%
GULF 2,854,100 444,587,300 13.33%
EA 2,669,500 98,298,550 13.01%
ZEN 70,000 630,000 12.34%
GPSC 3,696,500 215,797,600 12.17%
TCAP-R 1,540,200 74,938,475 11.72%
KKP-R 576,400 30,190,475 10.61%
SCC-R 268,900 84,058,900 10.39%
TMB 23,012,000 23,099,620 10.27%
PTTEP 6,165,700 450,567,375 9.96%
ADVANC-R 1,386,900 257,907,450 9.42%
KBANK-R 1,298,200 138,054,150 9.34%
GFPT 313,900 3,107,610 9.23%
THAI 406,800 1,778,704 9.16%
BH-R 352,200 45,784,100 8.93%
ORI 1,170,000 5,631,746 8.81%
AOT 3,136,900 190,483,275 8.61%
STEC 2,444,900 34,752,160 8.61%
EA-R 1,764,600 65,877,050 8.60%
CBG 485,200 35,175,025 8.23%
CK 971,700 17,261,760 7.84%
SAT 100,000 1,019,000 7.74%
COM7 582,700 13,120,720 7.49%
ADVANC 1,092,400 202,017,700 7.42%
KCE 1,307,600 24,942,380 7.26%
BBL 330,800 39,392,650 6.69%
CHINA 9,900 57,519 6.69%
MALEE 5,000 24,400 6.58%
SAWAD-R 395,300 25,296,600 6.50%
TTW 530,700 7,339,890 6.49%
DTAC 502,000 17,121,550 6.45%
CPALL-R 2,296,800 151,676,500 6.42%
INTUCH-R 1,448,900 72,547,750 6.42%
SUPER 4,814,300 1,930,683 6.31%
BEM 6,744,700 60,036,870 6.30%
HANA 144,300 4,267,800 6.26%
SCC 160,000 49,839,600 6.18%
SCB-R 821,800 60,871,100 6.08%
PTT 16,301,600 475,316,125 5.96%
HMPRO 1,321,100 18,037,230 5.91%
TU 908,800 12,643,770 5.83%
CENTEL 287,000 5,762,450 5.79%
AWC 1,544,000 7,279,520 5.70%
PTG 661,000 9,714,800 5.68%
KKP 306,700 16,076,525 5.65%
AAV 2,716,400 3,888,668 5.63%
KBANK 772,700 81,879,100 5.56%
BCP-R 160,400 3,278,130 5.55%
TOP 1,934,100 69,549,100 5.47%
CKP 1,100,000 4,014,000 5.45%
BANPU-R 2,150,900 12,799,270 5.28%
JAS-R 2,385,100 10,878,338 5.20%
GPSC-R 1,564,000 92,560,550 5.15%
BEAUTY 4,371,700 8,697,710 5.12%
DTAC-R 397,500 13,916,725 5.10%
MBK-R 60,900 1,024,440 5.10%
CPN-R 430,100 23,431,350 4.97%
EGCO-R 126,100 29,513,300 4.89%
MTC-R 610,100 35,574,400 4.86%
BTS 3,705,200 40,859,800 4.84%
KTB 1,452,100 17,478,420 4.59%
PTTGC-R 3,228,300 100,015,425 4.53%
JAS 2,049,200 9,328,176 4.47%
BGRIM-R 2,240,100 88,592,150 4.46%
OSP-R 502,800 20,325,675 4.40%
GLOBAL-R 329,600 4,645,080 4.26%
IVL-R 1,301,100 30,765,720 4.19%
TOP-R 1,475,300 53,178,225 4.17%
CHG 1,500,000 3,900,000 4.15%
GULF-R 870,500 141,018,750 4.06%
INTUCH 917,400 45,844,925 4.06%
AOT-R 1,475,600 90,325,700 4.05%
TCAP 527,200 25,596,575 4.01%
LH 1,347,000 11,051,275 3.88%
SAWAD 236,200 15,029,250 3.88%
MTC 486,400 28,178,725 3.87%
VGI 504,100 3,423,115 3.76%
CRC-R 941,900 33,691,925 3.65%
VNT 14,000 312,480 3.64%
PTTGC 2,444,100 75,318,150 3.43%
TMB-R 7,608,700 7,678,499 3.39%
SCB 452,900 33,579,550 3.35%
TU-R 518,300 7,281,610 3.33%
AP 300,100 1,708,060 3.29%
SPRC 949,300 5,719,990 3.28%
RATCH-R 160,200 9,149,075 3.20%
BCPG 340,700 4,959,070 3.10%
TRUE 2,579,500 7,955,380 3.10%
KTC 286,400 9,910,900 3.04%
CRC 781,800 28,111,250 3.03%
BTS-R 2,201,600 24,273,780 2.87%
WORK 70,000 567,000 2.82%
RATCH 139,400 7,947,500 2.78%
PSTC 4,000,000 1,600,000 2.73%
TISCO 237,100 21,402,925 2.70%
BANPU 1,079,200 6,423,650 2.65%
IRPC 3,814,100 8,396,678 2.64%
CPALL 904,300 59,657,200 2.53%
AMATA 140,000 1,872,000 2.46%
QH 461,100 1,074,378 2.46%
CPF-R 1,139,900 28,270,260 2.43%
BCH-R 252,100 3,345,960 2.39%
IRPC-R 3,321,800 7,276,786 2.30%
BCH 235,000 3,124,000 2.23%
HMPRO-R 485,200 6,604,510 2.17%
OSP 243,000 9,790,000 2.13%
BEM-R 2,267,100 20,494,285 2.12%
CPF 998,700 24,953,890 2.12%
BCP 59,800 1,210,600 2.07%
CPN 179,000 9,727,475 2.07%
PSH 100,000 1,320,000 2.06%
WHA 1,728,200 4,752,624 2.02%
BLA 22,700 329,460 1.99%
RS 60,000 625,000 1.99%
IVL 614,700 14,574,380 1.98%
PTTEP-R 1,147,700 84,165,425 1.85%
BPP 101,500 1,336,170 1.77%
STA 425,000 5,512,500 1.70%
EGCO 42,400 9,755,700 1.65%
CK-R 198,600 3,515,480 1.60%
LH-R 542,100 4,445,575 1.56%
MINT 214,600 5,838,875 1.48%
TISCO-R 127,100 11,511,350 1.45%
BGRIM 661,400 25,654,825 1.32%
BJC 71,400 2,771,325 1.22%
BDMS 529,400 11,271,430 1.20%
SPALI-R 63,100 1,056,550 1.18%
TKN 86,700 648,875 1.12%
EGATIF 12,500 151,000 1.10%
SGP 25,000 168,750 1.10%
BH 43,100 5,581,950 1.09%
JMT 67,200 1,322,100 1.05%
ICHI 12,000 59,520 0.98%
PTG-R 106,300 1,569,320 0.91%
MEGA-R 6,300 152,460 0.90%
TASCO 101,500 2,052,990 0.81%
JASIF 65,000 567,115 0.65%
SPALI 35,000 590,500 0.65%
AU 47,500 351,125 0.62%
BEC 30,000 124,200 0.62%
CHG-R 201,400 519,420 0.56%
PRM 395,100 1,646,708 0.44%
ESSO 111,000 566,100 0.41%
DIF 47,500 763,530 0.39%
ERW 25,000 91,500 0.38%
UNIQ 8,400 47,630 0.36%
HANA-R 7,900 233,050 0.34%
BBL-R 16,400 1,936,150 0.33%
CENTEL-R 15,000 301,000 0.30%
PTT-R 786,500 22,615,350 0.29%
TPIPL 26,000 32,500 0.28%
DELTA 1,700 77,775 0.21%
TASCO-R 15,000 299,250 0.12%
TQM 3,000 181,500 0.11%
PSL 15,200 73,008 0.10%
BJC-R 5,400 203,975 0.09%
TTW-R 7,700 107,030 0.09%
KTB-R 26,100 313,200 0.08%
TOA 1,700 59,500 0.07%
BDMS-R 20,700 449,190 0.05%
MFEC 2,000 8,760 0.04%
PLANB 5,000 20,650 0.02%
SISB 800 6,900 0.01%
BLAND 100 99 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button