BCPG นำร่อง Work from Home ปกป้องพนักงานจาก “COVID-19”

BCPG นำร่อง Work from Home ปกป้องพนักงานจาก "COVID-19"


นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันพนักงานจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ทางบริษัทฯ ได้ออกมาตรการให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ทั้งหมดทำงานจากที่บ้าน

พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ และระบบการทำงานทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการปฎิสัมพันธ์ของพนักงานให้มากที่สุด เพราะความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

Back to top button