สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006E 373 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2006E S50H20 372,846,700
2 S5013P2006E S50H20 188,954,980
3 S5013C2006D S50H20 90,510,800
4 S5013P2006D S50H20 89,528,500
5 S5013C2006A S50H20 62,538,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button