สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 19 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 19 มี.ค.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
S 1,170,600 1,379,308 19.42%
THAI 969,500 2,776,032 15.88%
QH 5,383,400 10,140,460 10.81%
EA 1,177,300 35,799,675 10.54%
ORI 600,000 1,920,000 10.54%
SAWAD-R 1,324,600 55,579,225 10.37%
PTT 10,534,100 264,875,720 6.73%
KTC 426,400 11,613,900 5.63%
COM7 574,000 9,935,680 5.44%
BJC 1,230,500 48,632,875 5.28%
AWC 4,464,600 13,992,802 5.24%
KGI 218,400 742,560 5.09%
AOT 2,703,100 126,458,475 5.02%
DEMCO 40,000 50,200 4.36%
PTTGC-R 1,823,500 43,100,540 3.98%
MTC-R 800,000 28,385,375 3.90%
BH 111,800 14,170,050 3.53%
STA 329,700 3,443,410 3.47%
TMB 9,751,000 7,197,054 3.46%
CBG 291,500 15,150,250 3.45%
PTTEP 1,017,600 54,077,500 3.42%
ADVANC 610,600 111,896,850 3.38%
AMATA 350,000 3,313,830 3.32%
KCE 673,900 8,884,130 3.14%
BGRIM 1,241,300 44,578,300 2.87%
SAWAD 361,000 15,250,500 2.83%
GLOBAL 250,000 2,636,260 2.63%
BBL 316,100 28,113,175 2.58%
CPN 479,600 19,041,600 2.58%
TPIPP 386,300 1,112,544 2.58%
AOT-R 1,300,000 59,975,000 2.41%
KTB 1,127,500 11,242,950 2.28%
AAV 450,000 461,862 2.13%
GPSC 641,400 32,045,275 2.05%
ASP 50,400 60,480 1.97%
INTUCH 618,000 26,994,250 1.95%
TRUE 5,235,300 15,889,958 1.93%
GPSC-R 572,600 29,771,750 1.83%
TOP 584,000 15,429,375 1.78%
MINT 991,900 14,684,130 1.71%
GULF-R 399,500 51,556,650 1.70%
PTG 124,100 1,246,740 1.70%
IRPC 2,800,500 5,659,995 1.64%
GULF 381,000 50,496,750 1.62%
GUNKUL 500,000 1,010,000 1.53%
PTTGC 700,000 16,647,000 1.53%
IVL 471,000 7,959,840 1.49%
KBANK-R 230,000 19,965,000 1.48%
SCC 55,300 14,920,200 1.48%
ERW 315,100 699,522 1.44%
PSL 95,000 271,900 1.39%
KBANK 184,800 16,134,850 1.19%
CPALL 512,000 30,484,600 1.17%
HMPRO 539,500 5,655,420 1.15%
BGRIM-R 463,500 17,062,825 1.07%
LH 645,000 4,062,375 1.05%
EA-R 113,300 3,638,100 1.01%
PTTEP-R 283,100 14,970,725 0.95%
CRC 433,300 10,343,620 0.93%
DTAC-R 103,100 3,563,825 0.88%
MTC 175,300 6,141,325 0.85%
RS 26,500 229,225 0.84%
SPRC 300,000 1,337,000 0.84%
BTS 443,700 3,874,305 0.82%
JAS 500,000 2,030,000 0.82%
TCAP 38,300 1,196,025 0.82%
BDMS 642,800 11,832,350 0.79%
BEM 845,100 5,506,560 0.76%
SCB 76,400 4,581,300 0.73%
LPN 40,000 127,200 0.70%
BH-R 21,800 2,811,050 0.69%
WHA 500,000 1,120,000 0.65%
CENTEL 17,000 240,400 0.62%
CPF 379,500 8,203,550 0.62%
DOHOME 60,000 284,150 0.59%
RATCH 40,000 1,935,000 0.54%
BANPU 143,900 730,330 0.52%
CPN-R 92,200 3,653,150 0.50%
TISCO 72,100 4,593,375 0.50%
EGCO-R 13,100 2,571,600 0.43%
JMT 36,300 518,960 0.40%
SPALI 25,000 335,000 0.39%
BCP-R 6,500 91,650 0.32%
RATCH-R 24,000 1,183,825 0.32%
SCB-R 32,000 1,976,300 0.31%
IRPC-R 487,300 977,662 0.29%
WORK 20,000 127,000 0.26%
HANA 10,000 202,000 0.25%
E1VFVN3001 100 1,600 0.24%
PSH 10,000 88,000 0.24%
TCAP-R 11,400 360,500 0.24%
ADVANC-R 39,700 7,356,600 0.22%
OSP 29,700 944,050 0.22%
ESSO 218,500 706,780 0.21%
BBL-R 25,000 2,231,250 0.20%
DIF 40,000 504,000 0.18%
MAJOR 13,800 171,960 0.18%
BPP 10,000 105,000 0.13%
TU-R 34,700 458,810 0.13%
BEAUTY 100,000 127,000 0.10%
DTAC 11,000 341,250 0.09%
TQM 3,500 203,875 0.05%
LH-R 22,800 141,360 0.04%
TU 11,100 152,810 0.04%
BEC 1,000 3,380 0.03%
EGCO 1,000 185,000 0.03%
CPF-R 4,800 103,680 0.01%
PLANB-R 3,200 9,728 0.01%
HMPRO-R 1,700 17,850 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button