สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2006F 618 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักท …


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2006F S50M20 618,244,190
2 S5013C2006F S50M20 498,129,200
3 KBAN13C2008B KBANK 80,751,800
4 GULF13C2009A GULF 70,099,000
5 AOT13C2008A AOT 57,070,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button