EGCO ค่าใช้จ่าย-ต้นทุนการเงินพุ่ง! ฉุดงบ Q1 ขาดทุน 413.36 ลบ.


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานขาดทุนเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารไตรมาส 1/63 อยู่ที่ระดับ 691.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 625.21 ล้านบาท อีกทั้งต้นทุนทางการเงินไตรมาส 1/63 อยู่ที่ 4,480.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 194.84 ล้านบาท

Back to top button