AGE เป้ารายได้ปีนี้ 8 พันลบ. รุกโลจิสติกส์กระจายความเสี่ยง-บุกตลาดเวียดนามเสริมแกร่ง

AGE เป้ารายได้ปีนี้ 8 พันลบ. รุกโลจิสติกส์กระจายความเสี่ยง-บุกตลาดเวียดนามเสริมแกร่ง


นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/2563 อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการอาจจะทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 ที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ระดับ 8 พันล้านบาท จากภาพรวมทิศทางความต้องการถ่านหินในภูมิภาคเอเชียยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมายอดการใช้ถ่านหินยังปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามย้อนหลังไปในปี 2561 และ 2562 ความต้องการถ่านหินเติบโตเป็นเท่าตัว ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการเพิ่มเติม ซึ่งจากความต้องการถ่านหินของเอเชียที่ยังสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นในภาวะที่ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นบริหารความเสี่ยงกระจายลงทุนในตลาดต่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ และการบริการขนส่งถ่านหินแบบครบวงจร รวมไปถึงขยายการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจพลังงานทดแทน ช่วยเพิ่มรายได้เข้ามาสม่ำเสมอในอนาคต โดยธุรกิจโลจิสติกส์ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน 10% ของรายได้ทั้งหมด

“ธุรกิจโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความพร้อมอยู่แล้วในด้านของการขนส่ง ทั้งทางบก และทางน้ำ และยังเป็นธุรกิจที่ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีตลาดรองรับการขยายกิจการได้ในอนาคต ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินลงทุนและประสบการณ์ โดยธุรกิจส่วนนี้จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจถ่านหินอีกด้วย” นายพนม กล่าว

Back to top button