ZIGA วิ่งแรง 10% รับไตรมาส 2 รายได้พุ้ง หนุนกำไรโตสนั่น 65%

ZIGA วิ่งแรง 10% รับไตรมาส 2 รายได้พุ้ง หนุนกำไรโตสนั่น 65% ล่าสุดอยู่ที่ 1.59  บาท บวก 0.14 หรือ 9.66% มูลค่าซื้อขาย 4.93 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA ล่าสุด ณ เวลา 15.56 น. อยู่ที่ 1.59  บาท บวก 0.14 หรือ 9.66% สูงสุดที่ 1.62 บาท ต่ำสุดที่ 1.53 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 4.93 ล้านบาท

โดย ราคาหุ้น ZIGA ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังรายงานผลกรดำเนินงานประจำไตรมาส 2/63 มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 60% ดังนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 275.9 ล้านบาท และ 190.3 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 85.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมร้อยละ 45 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาส 2 ปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 269.1 ล้านบาท และ 172.5 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 96.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายร้อยละ 56

ขณะเดียวกันอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯในไตรมาส 2 ปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 เป็นร้อยละ 15.4 เนื่องจากราคาวัตถุดิบเหล็กม้วนที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตที่บริษัทนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาลดลง ประกอบ กับสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้จากการเปิดใช้โรงงานใหม่ ส่งผลทำให้ต้นทุนผลิตสินค้าต่อหน่วยลดลง

Back to top button