รอรับได้เลย! “กรมบัญชีกลาง” พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ พรุ่งนี้


นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน ก.ย. 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันที่ 17 ก.ย.นี้

สำหรับกรณีผู้มีสิทธิที่ไม่มีบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดต่อไป

Back to top button