PSL เสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 30 พ.ย.นี้

PSL เสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 30 พ.ย.นี้


บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) คาดว่า บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 26 พฤศจิกายน 2563 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

Back to top button