PROUD ควัก 20 ล้าน ตั้ง “พราว ฮอร์สชูฯ” ขยายธุรกิจอสังหาฯ

PROUD ควัก 20 ล้าน ตั้ง “พราว ฮอร์สชูฯ” ขยายธุรกิจอสังหาฯ


บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)  หรือ PROUD เปิดเผยว่า บริษัทแจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท พราว ฮอร์สชู จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท จํานวนหุ้น 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และมีทุนชําระแล้ว 20 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

Back to top button