คัด 7 หุ้นค้าปลีกอัพไซด์สูง-โอกาส Outperform ตลาด!

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการคัดเลือก 7 หุ้นค้าปลีกที่มีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายสูง ธุรกิจจ่อฟื้นครึ่งปีหลัง-โอกาสOutperform ตลาด!


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจบทวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม Domestic Play โดยเฉพาะที่ได้อานิสงส์จากการเปิดเมืองอย่าง ค้าปลีก โรงแรม สายการบิน และ สนามบิน

โดยมองว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับปัจจัยบวกเป็นอันดับแรกๆ หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้นมีโอกาส Outperform ตลาด

ขณะที่ วานนี้ (31 พ.ค.2564) สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับธปท. สมาคมค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทยพัฒนาสร้างระบบ Digital Supply Chain Platform เพื่อเพิ่มแนวทางในการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าปลีกตลอด Supply Chain ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้าของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก มาประกอบการพิจารณาสินเชื่อของภาคธนาคาร ซึ่งการเป็นคู่ค้าของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่มายาวนาน ทำให้ธนาคารเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ มีข้อมูล เข้าใจธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงได้ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการเพื่อให้มีสภาพคล่องในการทำธุรกิจต่อไปได้อีกแนวทางหนึ่ง

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า ซัพพลายเออร์ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นคู่ค้า สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แต่ละธนาคารมีอยู่ ให้สามารถประคองธุรกิจ รักษาการจ้างงาน และลดภาระทางการเงินในช่วงนี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ดังนั้นหากคู่ค้าของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่มีสภาพคล่องจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทตามไปด้วย

ทั้งนี้ “ผู้สื่อข่าว” จึงได้ทำการคัดเลือกบจ.ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกในตลาดหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมาเทียบกับราคาเป้าหมาย และคำนวณอัพไซด์ที่เกิดขึ้น โดยบจ.ที่มีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายสูงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นสะท้อนมูลค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้พบว่า MAKRO มีอัพไซด์สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ด้วยระดับ 20.24% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ย 45.69 บาท และ HMPRO มีอัพไซด์สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ด้วยระดับ 18.20% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ย 16.43 บาท

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

Back to top button