ตลท.จับ EFORL ใช้เกณฑ์ Cash Balance พร้อมขยายเวลา SABUY ใช้เกณฑ์ระดับ 3 ถึง 29 มิ.ย.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 29 มิ.ย. 2564

พร้อมประกาศขยายช่วงดำเนินการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SABUY-W1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 29 มิ.ย. 2564

Back to top button