ตลท.ขยายเวลา TH-XPG-XPG-W4 ติด Cash Balance ยาวถึง 1 ก.ค.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance โดยให้บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TH โดยขยายช่วงดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2564-1 ก.ค. 2564

อีกทั้งให้ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG และ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่ 4 หรือ XPG-W4 ขยายเวลาดำเนินการมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2564-1 ก.ค. 2564

Back to top button