หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 14 มิ.ย.2564


PTT

43.00 บาท เป็นแนวต้านส าคัญของระยะกลาง และมีโอกาสสูงที่จะโดนBreak ขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อหลังจาก RSI ได้ทำ Bullish Divergence และหากระดับราคาBreak ได้จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือTarget ถัดไปที่ 46.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อ และสั้นๆ Follow

Buy เหนือ43.00 บาท

แนวรับ 41.50 40.50

แนวต้าน 43.00 46.00

Stop Loss 39.75 บาท

 

OR

ระดับราคากำลังสะสม เพื่อ Breakแนวต้านส าคัญที่ 32.00 บาท และRSI ได้ส่งสัญญาณซื้อแล้ว ทำให้พร้อมจะ Break 32.00 บาท เพื่อเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Targetใหญ่ที่37.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสม และ

Follow Buy เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 30.50 30.00

แนวต้าน 33.50 35.50

Stop Loss 29.50 บาท

 

SCC

ระดับราคากำลังทรงตัว ที่แนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ และฟอร์มตัวในรูปแบบ Tower Bottom และจะมีสัญญาณซื้อ หาก Break 434.00 บาท ขึ้นไป และจะเป็นสัญญาณการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกระลอกใหญ่ๆ

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสม และ

Follow Buy เหนือ434.00 บาท

แนวรับ 424.00 420.00

แนวต้าน 444.00 456.00

Stop Loss 416.00 บาท

 

KKP

ระดับราคากำลังสะสม เพื่อ Breakแนวต้านส าคัญที่ 58.50 บาท และRSI ได้ส่งสัญญาณซื้อแล้ว ทำให้พร้อมจะ Break 58.50 บาท เพื่อเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Targetใหญ่ที่64.00 บาท เป็นอย่างน้อยกลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสม และ

Follow Buy เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 57.50 56.50

แนวต้าน 61.50 63.50

Stop Loss 55.50 บาท

Back to top button