บอร์ด SABUY ไฟเขียว! ตั้ง 2 บริษัทย่อย ลุยบริการสินเชื่อ-ประกันภัย

บอร์ด SABAY อนุมัติตั้ง สบาย แคปปิตอลฯ” ลุยบริการสินเชื่อ พร้อมตั้ง “สบาย แมกซี่ฯ” ร่วมทุนธุรกิจนายหน้าประกันภัย


บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯและพันธมิตร โดยมีนายวรวิทย์ ชัยลมปมนตรี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนั้นจัดตั้ง บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (SBMX) โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 5 ล้านบาท ซึ่งเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (Howden Maxi) และ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (MGC-ASIA)

โดยจัดตั้ง SBMX และบริหารธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านการประกัน ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทย่อยก็เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอในช่องทางของ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ Howden Maxi เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยในเครือ ฮาวเด้น โบรกกิ้ง กรุ๊ป นายหน้าประกันภัยที่ใหญ่สุดในโลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) ดำเนินธุรกิจประกันภัยครบวงจรทั้งในไทยและระดับนานาชาติ พร้อมความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ ประกันทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกประกันการขนส่ง ประกันด้านวิชาชีพและการเงิน การประกันอัญมณีและเครื่องประดับ ประกันชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ สวัสดิการพนักงาน และบริการประกันภัยต่อทุกประเภท

ส่วน MGC-ASIA ดำเนินธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยกเว้นการผลผลิตยนต์ ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกและบริการยานยนต์ ธุรกิจผู้นำเข้ายานยนต์ ธุรกิจการเงินและประกันภัย ธุรกิจครีเอทีฟโซลูชั่น รวมถึงธุรกิจให้บริการการบริหารจัดการ

Back to top button