“ธุรกิจบันเทิง” เฮ! “ศบค.” คลายล็อกฯกองถ่าย – ภาพยนตร์

“ศบค.” เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ภายใต้ 4 เงื่อนไข


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยให้มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.ขณะถ่ายทำต้องบริหารจัดการความหนาแน่นของพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตร/คน หรือให้มีผู้เข้าร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน

2.ให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมหน้ากากบางช่วงเวลา

– รายการละคร เฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก

– รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่ไว้เฉพาะ

– รายการเกมโชว์ เฉพาะผู้ร่วมรายการสามารถถอดหน้ากากได้ครั้งละ 1 คน

– ผู้ประกาศข่าว โดยจะต้องมีฉากกั้น และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือตามความเหมาะสม

หากเป็นในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกกรณี

3.นอกจากนี้ให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกระยะอย่างสม่ำเสมอ

4.กรณีพบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อให้คัดแยกบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจทันที หากพบว่าติดเชื้อให้นำส่งบุคคลไปยังสถานพยาบาล ให้ปิดพื้นที่การถ่ายทำทันทีเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมด อย่างน้อย 2 วัน และแจ้งให้สาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่จึงจะให้เข้าใช้งานได้ รวมถึงติดตามและรายงานอาการและจำนวนผู้ติดเชื้อทุกวันอย่างต่อเนื่อง

Back to top button