NNCL โควิดกระทบจำกัด ลูกค้ายังผลิตต่อเนื่อง! เตรียมผุดโครงการใกล้นิคมโคราช เสริมรายได้

NNCL โควิดกระทบจำกัด ลูกค้ายังผลิตต่อเนื่อง เตรียมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย-อาคารพาณิชยกรรมใกล้นิคมโคราช เพื่อต่อยอดธุรกิจหลัก


นายสุทธิพร จันทวานิช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL  เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบต่อบริษัทมาก เพราะโรงงานในนิคมอุตสาหรรมของบริษัททั้ง 2 แห่ง ยังมีการทำงานตามปกติ ไม่มีการหยุดพักการทำงาน แม้ว่าจะมีรายงานพนักงานติดเชื้อโควิด-19 อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนที่น้อย และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้

ประกอบกับ ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากการส่งออก การบริโภค และการแพทย์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มสินค้าไฮเทคที่ต้องเร่งการผลิตให้ทันกับความต้องการที่กลับมา ขณะที่กลุ่มอาหาร และกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังมีการผลิตตามปกติ ดังนั้น บริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมยังความต่อเนื่องทั้งน้ำและไฟฟ้า และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

ขณะที่บริษัทยังมีการเจรจากับลูกค้าที่ต้องการซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยหนุนรายได้ของบริษัทในปีนี้ยังสามารถยังเติบโตได้

บริษัทยังเตรียมพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชยกรรมในพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา เพื่อต่อยอดกับธุรกิจหลัก และหาแนวทางเพิ่มรายได้ประจำที่เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้ง 4 บริษัทย่อยเพื่อแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ตลาด ธุรกิจพัฒนาหมู่บ้านและอาคารพาณิชย์ และธุรกิจหอพัก ซึ่งคาดว่า 4 ธุรกิจใหม่ จะสร้างรายได้เข้ามาในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

บริษัทได้เตรียมการซื้อที่ดิน 81.5 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาธุรกิจใหม่ทั้ง 4 ธุรกิจ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ตลาดสดและตลาดนัด สถานีบริการน้ำมัน และร้านค้าต่างๆ เป็นต้น โดยมองว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพค่อนข้างสูง เนื่องจากติดกับพื้นที่นิคมฯโดยมีจำนวนโรงงานกว่า 25 โรงงาน มีจำนวนพนักงานคนไทยราว 11,321 คน และมีพนักงานชาวญี่ปุ่น 68 คน รวมถึงมีการขยายตัวของโรงงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ส่วนความคืบหน้าแผนการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการจัดเตรียมเครื่องจักร โดยที่บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขอสนับสนุนสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในช่วงกลางปี 66

 

Back to top button