EP วิ่งเกือบ 4% รับผถห.โหวตผ่านซื้อหุ้น “SSUT” เพิ่ม หนุนกำไรโตกระโดด

EP วิ่งเกือบ 4% รับผถห.โหวตผ่านควักเงิน 2.1 พันลบ. ซื้อหุ้น “SSUT” เพิ่ม 40% หนุนกำไรโตกระโดด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ล่าสุด ณ เวลา 15.10 น. อยู่ที่ 5.65 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 3.67% สูงสุดที่ 5.80 บาท ต่ำสุดที่ 5.40 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 25.68 ล้านบาท

โดยราคาหุ้น EP ปรับตัวขึ้น หลังจากนายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร EP เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 ส.ค.2564 มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EP เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) เพิ่มจากผู้ขาย 2 ราย รวมทั้งสิ้น 11,676,000 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว มูลค่า 2,107,793,760 บาท โดยซื้อหุ้นจากบริษัท คอมลิงค์ จำกัด 15% และบมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี่  (EE) 25%

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำรายการบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน E-COGEN ใน PPTC จำนวนทั้งสิ้น 50.70% และ SSUT จำนวนทั้งสิ้น 80.96%

มั่นใจว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ผู้ถือหุ้นในอนาคต เนื่องจาก EP จะรับรู้รายได้เข้ามาทันที ในงบการเงินรวม จากการเป็นถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนเกิน 50% และมีอำนาจควบคุมในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) อย่างเบ็ดเสร็จ ผลักดันกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด” นายยุทธ กล่าว

สำหรับ SSUT เป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ระบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) กำลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 240 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบด้วย 2 หน่วยการผลิต กำลังการผลิตหน่วยละ 120 เมกะวัตต์ และไอน้ำกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 60 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ส่วน PPTC เป็น SPP ระบบ Cogeneration กำลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 120 เมกะวัตต์ และไอน้ำกำลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 30 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Back to top button