GFPT ต้นทุนขายพุ่ง! กดกำไร Q2 วูบ 18% มาที่ 181.81 ลบ.

GFPT ต้นทุนขายพุ่ง! กดกำไร Q2 ลด 18% มาที่ 181.81 ลบ. จากปีก่อนอยู่ที่ 222.96 ลบ. ส่วน 6 เดือนแรก 2564 กำไรแตะ 242.43 ลบ.


บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)  หรือ GFPT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวดครึ่งปีแรก ของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลการดำเนินลดลงเนื่องจากรายได้จากการขายรวมลดลงจากร้อยละ 6.71 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2563

Back to top button