หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 23 ส.ค.64


OR

ระดับราคา ได้ไต่ระดับทำ High ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พร้อมVolume ที่หนาแน่นอย่างมีนัยสำคัญทำให้น่าจะไต่ระดับสูงขึ้นในแนวโน้ม Sideway ที่มีChannel 27.50 – 32.00 บาท

กลยุทธ์ลงซื้อ รอขายแนวต้าน

แนวรับ 28.50 28.00

แนวต้าน 30.75 31.50

Stop Loss 27.00 บาท

 

KBANK

ระดับราคา ก าลังทดสอบแนวต้าน EMA 25 วัน ที่บริเวณ 108.00 บาท ซึ่งมีความส าคัญต่อระยะกลางเพราะหาก Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านใหญ่ของ Downtrend Line ที่ 118.00บาท

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

108.00 บาท เล่นสั้น

แนวรับ 107.50 106.50

แนวต้าน 116.00 118.00

Stop Loss 105.00 บาท

 

EPG

13.10 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่ระดับราคา พร้อมจะ Break ขึ้นไปเพื่อเป็นสัญญาณซื้อ ของรูปแบบDouble Top ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อที่ 14.40 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

13.10 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 13.10 13.00

แนวต้าน 13.80 14.20

Stop Loss 12.80 บาท

 

AOT

59.00 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่ระดับราคาพร้อมจะ Break ขึ้นไปเพื่อเป็นสัญญาณซื้อ ของรูปแบบ Tower Bottom ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ ที่ 62.50 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ

59.00 บาท เล่นสั้นๆ

แนวรับ 59.00 58.25

แนวต้าน 62.50 63.50

Stop Loss 57.00 บาท

Back to top button