CPN ปิดดีล SF วันนี้! เชื่อมต่อเซ็นทรัล-อิเกีย จ่อบุ๊กกำไรทันทีไตรมาส 3

CPN ลงนามสัญญา MAJOR ซื้อขายหุ้น SF แล้ววันนี้! เชื่อมต่อเนทรัล- อิเกีย เตรียมบุ๊กกำไรทันทีไตรมาส 3/64


ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของ SF (“บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้น”) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนายอรณพ จันทรประภา กลุ่มนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์ กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน(“กลุ่มผู้ถือหุ้น”) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลท.ในวันเดียวกัน

ล่าสุดวันนี้( 25 สิงหาคม2564) บริษัทฯโดยบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อมรวมร้อยละ 100) กลุ่มเมเจอร์และกลุ่มผู้ถือหุ้นได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SF แล้วเสร็จ โดยคาดว่าบริษัทฯจะซื้อหุ้น SF โดยปราศจากภาระติดพันภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

ทั้งนี้บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ซื้อหุ้น SF จำนวน 1,111,781,388  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.15 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (หุ้นที่ได้รับจากกลุ่มเมเจอร์ จำนวน 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และหุ้นที่ได้รับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวน 464,622,917 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 21.79 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) ราคาซื้อขาย 12.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าการซื้อขายรวม 13,341.37 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหากย้อนกลับไปดูข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ประเมินว่า การที่ CPN เข้าซื้อหุ้น SF ทำให้ CPN จะเริ่มมีการรับรู้กำไรส่วนแบ่งจาก SF ในไตรมาส 3/2564 หลังจากทำการซื้อขายหุ้น 30.36% ในช่วงเดือน ส.ค. 2564 และหลังจากการทำ Tender Offer ของหุ้น หากมีสัดส่วนมากกว่า 50% ทาง CPN จะทำการรวม (consolidate) งบการเงินของ SF แทนการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร และหากมีการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF จะมีมูลค่าการลงทุนรวม 25,500 ล้านบาท ส่งผลให้ระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของ CPN อาจปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 0.8 เท่า และเงินทุนจะมาจากการกู้ยืมเป็นหลัก นอกจากนี้การลงทุนเพิ่มในครั้งนี้ คาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ NLA ให้แก่ Community Mall 17 แห่ง และ Super Regional Mall Mega Bangna

สำหรับการลงทุนใน SF จะเพิ่มพื้นที่ NLA ของ CPN รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่การให้บริการจาก Community Mall ทั้ง 17 แห่ง ที่เริ่มให้บริการแล้ว และการเข้าลงทุนใน SF ซึ่งเป็นกิจการ Brown Field จะส่งผลให้ CPN สามารถรับรู้รายได้และกำไรจากผลประกอบการได้ทันที อย่างไรก็ดีดีลนี้เป็นดีลที่ไม่ได้อยู่ในแผนการลงทุน 5 ปีของ CPN และคาดว่า CPN อาจมีการปรับแผนโครงการในอนาคตบางโครงการ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

จึงมองดีลนี้ว่าจะเป็นบวกต่อ CPN ในการเพิ่มศักยภาพพื้นที่การให้บริการ และการเข้าสู่กลุ่มธุรกิจ Community Mall และห้างขนาด Super Regional Mall พร้อมทั้งการทำงานร่วมกัน (Synergy) ที่จะเกิดขึ้นจากที่ดินเปล่า (Land Bank) ของ SF เช่น การเชื่อมต่อพื้นที่โครงการ Central Westgate และ IKEA บางใหญ่ และมองการเติบโตรายได้ของ CPN โดยเฉลี่ยสูงกว่า 10% ต่อปี

Back to top button