“ตู่” ได้ไปต่อ! มติไว้วางใจ 264 ต่อ 208 เสียง น้อยกว่า 2 ครั้งก่อน พ่วง 5 รมต.รอดยกก๊วน

"ตู่" ได้ไปต่อ! มติไว้วางใจ 264 ต่อ 208 เสียง งดออกเสียง 3 อย่างไรก็ตามสถิติคะแนนโหวตน้อยกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา ฟากฝั่ง 5 รมต.รอดยกคณะ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(4ก.ย.2564) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 6 คน หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาแล้ว 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2564)

โดยผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้ง 6 รัฐมนตรี มีดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ไว้วางใจ 264 ไม่ไว้วางใจ 208 งดออกเสียง 3 ไม่ลงคะแนน 0 (ผ่าน)

ทั้งนี้ สำหรับสถิติคะแนนโหวตไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ในการอภิปรายไว้วางใจ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งแรกปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้คะแนนไว้วางใจ 272 เสียง ไม่ไว้วางใจ 49 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้คะแนนไว้วางใจ 272 เสียงไม่ไว้วางใจ 206 เสียงงดออกเสียง 3 เสียง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ไว้วางใจ 269 ไม่ไว้วางใจ 196 งดออกเสียง 11 ไม่ลงคะแนนเสียง 0 (ผ่าน)

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ไว้วางใจ 263 ไม่ไว้วางใจ 201 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1 (ผ่าน)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมไว้วางใจ 269 ไม่ไว้วางใจ 195 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนนเสียง 1

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไว้วางใจ 270 ไม่ไว้วางใจ 199 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนนเสียง 1

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไว้วางใจ 267 ไม่ไว้วางใจ 202 งดออกเสียง 9 ไม่ลงคะแนนเสียง 0

Back to top button