“กบข.” แจ้งสมาชิกยื่นขอรับเงินเกษียณปี 64 มั่นใจพร้อมจ่ายต.ค.นี้

“กบข.” แจ้งสมาชิกยื่นขอรับเงินเกษียณปี 64 กว่า 2 หมื่นราย มั่นใจพร้อมจ่ายต.ค.นี้ โดยผ่านระบบ e-Filing-หน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555


นางศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า สมาชิก กบข.ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 หรือในวันที่ 30 กันยายนนี้ กว่า 23,000 ราย สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงิน กบข. ได้แล้ว

โดยสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ 2 ช่องทาง คือ 1) แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ e-Filing และ 2) แจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555

“กบข. มั่นใจจะสามารถจ่ายเงินคืนแก่สมาชิกได้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสาร และตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และประกาศเกษียณอายุราชการมีผลบังคับใช้” เลขาธิการ กบข.ระบุ

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงิน และติดตามสถานะการขอรับเงินคืนได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทาง My GPF Application เมนูบัญชีของฉัน และเมนู “คุยกับบอท” พิมพ์คำว่า ขอรับเงินคืน จากนั้นเลือกเมนู ติดตามสถานะขอรับเงินคืน นอกจากนี้ สมาชิกยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากเงินก้อนที่ได้รับจาก กบข.นั้น จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นางศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีแผนใช้เงินก้อนทันทีหลังเกษียณ กบข. ขอเสนอทางเลือกบริหารเงินออม ด้วยบริการ “ออมต่อกับ กบข.” ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ กบข. บริหารเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับเงินออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่องเมื่อเกษียณ สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้บริการออมต่อได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ออมต่อทั้งจำนวน 2) ทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ ได้แก่ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี 3) ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ และ 4) ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ พร้อมทั้งสามารถแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการออมต่อได้ปีละ 2 ครั้ง ผ่าน My GPF Application เมนู “ออมต่อ”

Back to top button