หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 2 พ.ย.2564


PTG

ระดับราคา ได้หลุดแนวรับสำคัญที่15.40 บาท ลงมาท า New Lowในรอบ 3 เดือน เป็นสัญญาณขายระลอกใหม่ ที่จะมีแนวรับเป้ าหมายหรือ Target ในการลง ที่ 12.10บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 13.10 12.10

แนวต้าน 15.20 15.40

Stop Loss —

 

STA

ระดับราคา ได้หลุดแนวรับสำคัญที่32.00 บาท ลงมาท า New Lowในรอบ 8 เดือน เป็นสัญญาณขายระลอกใหม่ ที่จะมีแนวรับเป้ าหมายหรือ Target ในการลง ที่ 28.00บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 29.00 28.00

แนวต้าน 31.50 32.00

Stop Loss —-

 

STGT

ระดับราคา ได้หลุดแนวรับสำคัญที่29.50 บาท ลงมาทำ New Lowในรอบ 3 เดือน เป็นสัญญาณขายระลอกใหม่ ที่จะมีแนวรับเป้าหมายหรือ Target ในการลง ที่ 26.00บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์Short Against Port

แนวรับ 27.00 26.00

แนวต้าน 30.00 30.50

Stop Loss —-

 

CBG

ระดับราคา กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 125.00 บาท ซึ่งมีแนวโน้มสูง ที่จะ Break ขึ้นไป เพื่อเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target แรก ในการขึ้นที่132.50 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ซื้อ เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 124.00 123.00

แนวต้าน 132.00 140.00

Stop Loss 120.00 บาท

Back to top button