SSP ควัก 170 ลบ. ซื้อพีพี “NOVA” เติมพอร์ต “โซลาร์รูฟ-วินฟาร์ม” 400 MW ปี 67

SSP ควัก 170 ลบ. ซื้อพีพี “NOVA” เติมพอร์ต “โซลาร์รูฟ-วินฟาร์ม” ดันกำลังผลิตแตะ 400 MW ภายในปี 67


นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ของบริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOVA จำนวน 16,430,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.64 % ของหุ้นทั้งหมดในราคาหุ้นละ 10.35 บาท มีมูลค่ารวม 170,050,500 บาท

ซึ่ง NOVA เป็นบริษัทที่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย แบ่งเป็นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (กำลังการผลิต 44.85 MW) ในสัดส่วน 26.25% และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (กำลังการผลิต 7.825 MW) ในสัดส่วน 100%

โดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯมีพันธมิตรสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน ผ่านการถือสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 25% (First Right to match) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ NOVA จะได้มาในอนาคต ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาโครงการร่วมกันในการเข้าไปลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการในประเทศที่อยู่ในเขตภูมิภาคอาเซียน

“การเข้าไปลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ SSP มีพันธมิตรช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจพลังงาน และพร้อมที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆร่วมกันในทุกรูปแบบในต่างประเทศ  ดังนั้นน่าจะสนับสนุนการเติบโตของ SSP ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการมีกำลังการผลิตไฟฟ้าแตะระดับ 400 เมกะวัตต์ภายในปี 2567”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 บริษัทฯมั่นใจว่าผลงานจะยังเติบโตได้ดี และสนับสนุนให้ภาพรวมทั้งปีเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันทยอยรับรู้รายได้จากจากโครงการโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ระดับ 215.2 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้ว

ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุด SSP ได้จำหน่ายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกำลังการติดตั้ง 48 เมกกะวัตต์ เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน Troung Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company (TTTV) บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity และสัญญาก่อสร้าง (EPC Contract) กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ขณะที่บริษัทฯมีแผนจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เวียดนามในเฟส 2 ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานลม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนทำการศึกษาและเตรียมพัฒนาโครงการต่อไป

Back to top button