SPVI ยอดขายพุ่ง-คุมค่าใช้จ่ายได้ดี ! ดันกำไร Q3 โตทะลัก 83% มาที่ 14 ลบ.

SPVI ยอดขายพุ่ง-คุมค่าใช้จ่ายได้ดี ! ดันกำไร Q3 โตทะลัก 83% มาที่ 14 ลบ. หนุน 9 เดือนแตะ 65 ลบ.   


บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  หรือ SPVI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

โดยกำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 14.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 6.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 เนื่องจากการเติบโตของยอดขาย และยังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ดี

สำหรับรายได้จากการขายและการบริการไตรมาส 3/2564 มีจำนวน 1,000.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 309.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.9 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าประเภท สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อประกอบการเรียนและการทำงานมากขึ้น

Back to top button