DOHOME รายได้ขายพุ่ง! ดันกำไร Q3 โตทะลัก 81% แตะ 340.39 ลบ.

DOHOME รายได้ขายพุ่ง! ดันกำไร Q3 โตทะลัก 81% แตะ 340.39 ลบ. หนุน 9 เดือนทะลุ 1.48 พันลบ.


บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  หรือ DOHOME รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

สำหรับผลดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 6,062.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 จากไตรมาส 3 ปี 2563 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการเพิ่มขึ้นของรายได้สาขาเดิมและรายได้สาขาใหม่และมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 340.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.5 จากไตรมาส 3 ปี 2563

ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นสำหรับจำนวนสาขาที่เปิดดำเนินการ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสาขาขนาดใหญ่เปิดให้บริการ 14 สาขา และสาขา Dohome ToGo 12 สาขา

Back to top button