ดักเก็บ 40 หุ้นปันผล XD สัปดาห์หน้า! INOX-LANNA-IMH-AGE นำทีมยีลด์สูงเกิน 4%

ดักเก็บ 40 หุ้นปันผล XD สัปดาห์หน้า (14-18 มี.ค.2565) INOX-LANNA-IMH-AGE นำทีมยีลด์สูงเกิน 4%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า( 14-18 มี.ค.2565) มีหลักทรัพย์ประกาศจ่ายเงินปันผลและเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) จำนวน 90 หลักทรัพย์ประกอบด้วย ACE,AGE,AH,ASIMAR,BJCHI,CK,CSC,ECL,EGCO,JCT,LOXLEY,M-CHAI,PMTA,SA,STECH,TKS, TMD,2S,CWT,DITTO,LALIN,MCS,PEACE,PTC,SAMTEL,SMD,CMR,TFG,TQR,VNG,CCET,PRIN,RATCH,WINMED,IMH,INOX,KCAR, LANNA,PATO,PYLON ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม SET50 และ SET100

ดังนั้นทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จึงทำการรวบรวมกลุ่มหุ้นเตรียมจ่ายปันผลในช่วงดังกล่าวมานำเสนอ อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกเข้าเก็บหุ้นปันเด่นผลในยามภาวะตลาดหุ้นผันผวนและขาดปัจจัยบวกหนุน แถมหุ้นดังกล่าวให้อัตราเงินปันผลตอบแทนสูง (Dividend Yield) หรือ ยีลด์สูง ดังตารางประกอบ

ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่ามี 4 หลักทรัพย์ที่ให้อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงเกิน 4% ประกอบด้วย INOX,LANNA,IMH, และ AGE สำหรับบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)  หรือ INOX ให้ Dividend Yield สูงสุด 6.48% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.107 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่18 มี.ค. 2565 วันที่จ่ายปัน 20 พ.ค. 2565

ส่วนบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA ให้ Dividend Yield สูงสุด 4.76% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.00 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่18 มี.ค. 2565 วันที่จ่ายปัน 17 พ.ค. 2565

ด้านบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH ให้ Dividend Yield สูงสุด 4.00% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.90 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 18 มี.ค. 2565 วันที่จ่ายปัน 27พ.ค. 2565

ส่วนบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ให้ Dividend Yield สูงสุด 4.31% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.207 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 14 มี.ค. 2565

*อนึ่ง การขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) นั้น หมายความว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นในวันนี้จะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ดังนั้นการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ติดเครื่องหมาย XD ในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD อาจทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อย และการขึ้นเครื่องหมาย XD จะกระทบต่อราคาหุ้นในทางลบ ซึ่งหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักปรับตัวลงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

Back to top button