CSS บวก 4% มั่นใจผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง ตุน Backlog แน่น 1.5 พันลบ.

CSS บวก 4% มั่นใจผลงานปีนี้โตต่อเนื่อง ตุน Backlog แน่น 1.5 พันลบ. เดินหน้าประมูลงานใหม่-รุกขยายธุรกิจพลังงานทดแทน หวังสร้างรายได้สม่ำเสมอ-มั่นคงระยะยาว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(22มี.ค.65) ราคาหุ้น บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CSS ณ เวลา อยู่ที่ระดับ 2.18 บาท บวก 0.08 บาท หรือ 3.81% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 73.17 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้(1 มี.ค.65)นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CSS เปิดเผยว่า ภาพรวมผลประกอบการงวดปี 2564(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิอยู่ 246 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 165% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 93 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 4,010 ล้านบาท

ทั้งนี้การที่ผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับงวดครึ่งหลังปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 118 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พ.ค. และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พ.ค. นี้ (การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565)

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอและมีความมั่นคงในระยะยาว ส่วนธุรกิจบริการติดตั้ง และธุรกิจเทรดดิ้ง ยังได้รับอานิสงส์การลงทุนต่าง ๆ ทำให้ CSS มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ

ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) รวมประมาณ 1,500 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพการเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิในปี 2565 จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2564

Back to top button