ตลท.ปลด SP หุ้น MORE ยันไม่กระทบระบบซื้อขาย

ตลท.ปลด SP หุ้น MORE ยันไม่กระทบระบบซื้อขาย ฟากราคาหุ้นเตรียม "ฟลอร์ 3" แรงเทขายทำลัก!


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเรื่องการปลดเครื่องหมาย SP บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ในวันที่ 21 พ.ย.65 เนื่องจากบริษัทครบกำหนดขึ้นเครื่องหมาย SP เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ย.65 กลับมาซื้อขายปกติ ด้านตลาดฯยืนยันไม่กระทบระบบการซื้อขายวันนี้

ด้านราคาหุ้นวันนี้(21พ.ย.65) ณ เวลา 09.36 น. ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดให้ส่งคำสั่งซื้อขายใน ATO ปรากฏว่าราคาอยู่ที่ระดับ 0.96 บาท ซึ่งเป็นรระดับต่ำสุดของวัน (Floor) โดยมีคำสั่งขายเข้ามากว่า 292 ล้านหุ้น 

อนึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15-18 พ.ย.65 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบว่าเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 65 MORE ได้มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 7,142 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด (SETและ mai) โดยเปิดตลาดที่ราคา 2.90 บาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากราคาปิดวันก่อนหน้าจากนั้นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุด (Floor) และในวันศุกร์ที่ 11 พ.ย.65 ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจนราคาต่ำสุด (Floor) อีกวันมาที่ราคา 1.34 บาท

อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อมีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ MORE ของธุรกรรมที่ได้มีการซื้อขายในวันดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 แม้ว่าสำนักหักบัญชีจะได้รับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิกทุกรายที่มีภาระผูกพันตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวครบถ้วน แต่ในส่วนของบริษัทสมาชิกบางรายได้พบการผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญจากผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ MOREที่ผิดปกติดังกล่าว

ด้วยเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้นตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องสงสัย และได้รับคำแนะนำว่าการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราวจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงของธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่มีการซื้อขายอย่างผิดปกติ อีกทั้งการเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนของข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ MORE จะทำให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพออาจเกิดความเสียหายจากการซื้อขายได้ ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ตั้งแต่วันที่ 15-18 พ.ย.65

Back to top button