กกร.ยื่นหนังสือขอพบ “ตู่” ถกปมขึ้นค่าไฟ หวั่นกระทบต้นทุนผลิตสินค้าส่งออก

กกร.ส่งหนังสือขอพบ "ประยุทธ์ จันทร์โอชา" เพื่อหารือประเด็นขึ้นค่าไฟ หวั่นกระทบการแข่งขันของประเทศ ต่อเนื่องถึงปี 66 เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจะเพิ่มขึ้น  


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร. ได้ส่งหนังสือขอพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือเรื่องค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะกระทบด้านการแข่งขันของประเทศ เนื่องจาก ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจะเพิ่มขึ้น และจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงปี 66

ทั้งนี้ การขอเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางออกเรื่องค่าไฟให้กระทบผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด ซึ่งทาง กกร.จะนำข้อมูลและผลวิเคราะห์ผู้ใช้งานไฟฟ้าไปคุยด้วย แต่ส่วนตัวตนเข้าใจที่ทุกคนต้องประหยัดพลังงาน และต้องปรับตัวให้พร้อมรับสภาวะปัจจุบัน

โดยต้องการให้นายกรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน และทบทวนการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด แต่ต้องไม่กระทบเศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่าจะได้เข้าหารือก่อนปีใหม่นี้

Back to top button