5 หุ้นราคาร่วง รับขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก

5 หุ้นกอดคอร่วง หลังขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก นำโดย LANNA-KCAR-KCE-PATO-WINMED


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (20 มี.ค. 66) มี 5 หลักทรัพย์ราคาอ่อนตัวรับวันขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) วันแรก นำโดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA ณ เวลา 10:01 น. อยู่ที่ระดับ 14.90 บาท ลบ 1.80 บาท หรือ 10.78% สูงสุดที่ระดับ 15.00 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 14.80 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 11.59 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท กำหนดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มี.ค.66 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR ณ เวลา 10:02 น. อยู่ที่ระดับ 8.05 บาท ลบ 0.20 บาท หรือ 2.42% สูงสุดที่ระดับ 8.10 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 8.10 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.64 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พ.ค.66

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ณ เวลา 10:03 น. อยู่ที่ระดับ 42.50 บาท ลบ 0.75 บาท หรือ 1.73% สูงสุดที่ระดับ 42.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 42.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28.55 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท กำหนดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พ.ค.66

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ PATO ณ เวลา 10:04 น. อยู่ที่ระดับ 9.85 บาท ลบ 0.65 บาท หรือ 6.19% สูงสุดที่ระดับ 9.90 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 9.85 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.29 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท กำหนดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พ.ค.66

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ณ เวลา 10:05 น. อยู่ที่ระดับ 4.20  บาท ลบ 0.08 บาท หรือ 1.87% สูงสุดที่ระดับ 4.20 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 4.12บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 0.26 ล้านบาท โดยบริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดผลการดำเนินงานม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 ในอัตราหุ้นละ 0.0569 บาท กำหนดจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่  19 พ.ค.66

Back to top button