3 หุ้นโรงไฟฟ้าวิ่ง! รับ “กกพ.” เคาะค่า Ft งวดพ.ค.-ส.ค. ขึ้นเป็น 4.77 บาทต่อหน่วย

3 หุ้นโรงไฟฟ้าวิ่ง!  รับ “กกพ.” เคาะค่า “เอฟที” งวดใหม่ พ.ค.-ส.ค.66 ที่ 98.27 สตางค์ ดันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมแตะ 4.77 บาทต่อหน่วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(23 มี.ค.66) ราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ากอดคอวิ่ง นำโดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ณ เวลา 10:43น. อยู่ที่ 68.75 บาท บวก 1.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.48% มูลค่าซื้อขาย 139.92 ล้านบาท

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ราคาหุ้น ณ เวลา 10:44 น. อยู่ที่ 40.50 บาท บวก 0.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.89% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 54.28 ล้านบาท

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ  GULF ราคาหุ้น ณ เวลา 10:45 น. อยู่ที่ 52.75 บาท บวก 0.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0.48% มูลค่าซื้อขาย 73.02 ล้านบาท

โดยวานนี้นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟที และได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566

โดยมีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ กกพ. ได้พิจารณาหนังสือยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถึงความเหมาะสมของอัตราค่าไฟฟ้า 4.77 บาทต่อหน่วย ประกอบแล้วด้วย

สำหรับการพิจารณาค่าเอฟทีในงวดเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงเฉลี่ยในเดือน มกราคม 2566 หากการดำเนินการจริงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าประมาณการดังกล่าว กกพ. จะนำส่วนต่างค่าใช้จ่ายมาปรับปรุงการคิดค่าเอฟทีในรอบต่อๆ ไป ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเอฟที

นายคมกฤซ กล่าวต่อไปอีกว่า จากการประชุม กกพ. ครั้งที่ 12/2566 (ครั้งที่ 840) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้สำนักงาน กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 กรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 293.60 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 6.72 บาทต่อหน่วย

กรณีที่ 2 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 105.25 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.84 บาทต่อหน่วย

กรณีที่ 3 ค่าเอฟทีเรียกเก็บ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.77 บาทต่อหน่วย

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(23 มี.ค.66) ว่า โรงไฟฟ้าได้ปรับขึ้นค่ำ Ft งวดใหม่ 98.27 สตางค์ เพิ่มรายได้และกำไรหุ้นได้รับผลบวก เช่น BGRIM,GPSC,GULF

บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(23 มี.ค.66)  กกพ.ปรับลดค่า Ft เป็น 98.27 สตางค์ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ภาคธุรกิจ: เป็น Slightly negative ต่อโรงไฟฟ้า SPP (BGRIM GPSC GULF) จากค่า Ft ลดลงจาก 154.92 สตางค์เป็น 98.27 สตางค์ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง จาก 5.34 บาทเป็น 4.77 บาท หรือ 10.6% แต่จะเป็นบวกต่อภาคธุรกิจจากค่าไฟฟ้าที่ลดลง

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(23 มี.ค.66) มีมุมมองเป็นกลางกับการขึ้นค่า Ft ของ กกพ. ในงวด พ.ค. – ส.ค. โดยค่า Ft ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยลดลงจาก 154.92 สตางค์ต่อหน่วย เป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วย (ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้า SPP) ทำให้ค่าไฟเฉลี่ยในไตรมาส 2 มีโอกาสลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 อย่างไรก็ตามค่าFt ที่ลดลงได้ถูกชดเชยด้วยการคงค่า Ft คงค้างเป็นเวลา 6 งวด

โดยแนะนำให้ “ซื้อ” GPSC ที่ราคาพื้นฐาน 75 บาท และ “ซื้อ” BGRIM ที่ราคาพื้นฐาน 44 บาท โดย GPSC และ BGRIM ได้รับประโยชน์จากการคง/ขึ้นค่า Ft ในงวด พ.ค. – ส.ค. 2566 ในขณะที่ต้นทุนพลังงาน (LNG) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

Back to top button