TSE ผ่านคุณสมบัติโซล่าร์ฟาร์มราชการ 45MW ฟุ้งพร้อมดำเนินการทุกด้าน

TSE ผ่านคุณสมบัติโซล่าร์ฟาร์มราชการภาคการเกษตร 9 โครงการรวม 45MW จากยื่นขอทั้งหมด 70MW เตรียมจับฉลากรับใบอนุญาตรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว 15 ธ.ค.นี้


นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ภาครัฐ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ผ่านคุณสมบัติผู้เข้าร่วมขอใบอนุญาตรับซื้อไฟฟ้า (PPA) จากโครงการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯ) รวม 9 โครงการคิดเป็น 45 เมกะวัตต์ หลังได้ยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว 14 โครงการ รวม 70 เมกะวัตต์

สำหรับขั้นตอนต่อไป TSE จะมีสิทธิเข้าไปจับฉลากรับใบอนุญาตรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว ในวันที่ 15 ธ.ค. ซึ่งเบื้องต้นบริษัทได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยสามารถดำเนินโครงการได้ทันทีหากได้รับใบอนุญาตและคาดว่าจะสามารถจะหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบ (COD) ได้ภายในเดือนกันยายน 2559 ตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดเพื่อผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

Back to top button