“เศรษฐา” นำครม.ถวายสัตย์ น้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติหน้าที่

“นายกรัฐมนตรี” น้อมนำกระแสพระราชดำรัส เป็นแนวทางปฏิบัติราชการ ยืนยันเป็นรัฐบาลของประชาชน ขอมุ่งมั่นทำงานลืมความเหน็ดเหนื่อย


วันที่ 5 ก.ย. 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ว่า สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน วันนี้ผมได้นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

ผมขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน และทุกท่านในที่นี้ มาวันนี้ มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคน รัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจ ปัญหามีมากมาย เราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย ทุกวัน ทุกนาที เราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง เริ่มจากในวันศุกร์นี้ (8 กันยายน) ผมจะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย เพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคน  สัปดาห์หน้า วันจันทร์ (11 กันยายน) เราจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา

รัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐบาลจะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต

Back to top button