“สุริยะ” ลั่นกลางสภา ภายใน 2 ปี ปชช.ใช้รถไฟฟ้า 20 บาททุกเส้นทาง

“สุริยะ” ให้สัญญากลางสภา ภายใน 2ปี ประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง 20 บาทตลอดสาย


วันที่ 12 ก.ย. 66 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา วันที่2  โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ว่า นโยบายรถไฟฟ้า 20บาทตลอดสายเป็นนโยบายที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้แน่นนอน ส่วนระยะเวลาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมนั้น เนื่องจากแต่ละเส้นทางมีระบบแตกต่างกัน ทั้งเรื่องการให้สัมปทานเอกชน บางเส้นทางรัฐดำเนินการเอง หรือบางเส้นทางให้กทม.ทำ ดังนั้นการให้เก็บ 20บาทตลอดสายเท่ากันทุกเส้นทาง ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะต้องใช้เวลาเจรจาและวางระบบเทคนิคการทำตั๋วร่วมเป็นระบบเดียวกัน ต้องวางระบบคอมพิวเตอร์ให้เทคนิคเหมือนกัน

ทั้งนี้เส้นทางที่รัฐจะดำเนินการได้เองคือ สายสีแดง กับ สายสีม่วง จะดำเนินการทันที เพราะกระทรวงคมนาคาทำเอง ภายใน 3 เดือน ประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้า 2 เส้นทางนี้ 20 บาทตลอดสาย และภายใน 2ปี ประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง 20บาทตลอดสาย การที่ไม่สามารถเห็นผลได้ทันทีเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจา และวางระบบตั๋วร่วม

นโยบายนี้จะทำเพื่อคนทุกกลุ่ม นอกจากช่วยคนรายได้น้อย ยังช่วยให้คนใช้รถยนต์มาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น ลดปัญหามลพิษ ส่วนการคำนวณราคาค่าโดยสารนั้น ขอยกตัวอย่าง หากอยู่รังสิตจะมากรุงเทพชั้นใน ที่สยาม ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงมาลงที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ มาต่อสายสีน้ำเงินที่จตุจัก และต่อสายสีเขียวไปที่สยาม จากปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 108 บาท แต่ถ้านโยบายสำเร็จ จะจ่ายค่าโดยสารแค่ 20 บาทตลอดสาย

Back to top button