Stocks of the Town – บล.กรุงศรี

Stocks of the Town - บล.กรุงศรี ประจำวันที่( 7 ธ.ค.66)


GPSC

ราคาปิด 46.75 บาท

แนวรับ 46.25 บาท

แนวต้าน 48.00 , 49.00 บาท

Cut loss 45.50 บาท

กราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น Sideway up และราคายืนเกาะเส้น EMA 10 วันต่อเนื่องสอดคล้องกับเครื่องมือ MACD + RSI ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทางเชิงบวกทั้งคู่

 

SINGER

ราคาปิด 12.70 บาท

แนวรับ 12.50 บาท

แนวต้าน 13.30 / 13.00 บาท

Cut loss 12.20 บาท

กราฟกลับตัว W shape และราคายกตัวเหนือเส้น EMA 10 วันต่อเนื่องยืนยันภาพขาขึ้นที่แข็งแกร่ง รวมถึงเครื่องมือ MACD+ RSI ชี้ขึ้นให้สัญญาณบวก

Back to top button