BA วิ่ง 7% รับงบ Q1 กำไรโตเท่าตัว แตะ 1.87 พันล้านบาท

BA วิ่ง 7% หลังโชว์งบไตรมาส 1/67 กำไรโต 114% แตะ 1.87 พันล้านบาท รับรายได้ธุรกิจสายการบิน-การขายและบริการหนุน พ่วงส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมทุน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (13 พ.ค.67) ราคาหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ณ เวลา 14:24 น. อยู่ที่ระดับ 17.90 บาท บวก 1.10 บาท หรือ 6.55% สูงสุดที่ระดับ 18.10 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 16.60 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 154.81 ล้านบาท

โดย BA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

สำหรับ BA มีกำไรในงวดไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 1,873.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 875.10 ล้านบาท ได้แรงหนุนจากรายได้รวม 7,828.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.30% เป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจสายการบินที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 73.40% และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 16.80%

โดยบริษัทฯ มีรายได้บัตรโดยสารจากธุรกิจสายการบินจำนวน 5,749.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.40% ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนผู้โดยสาร และราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 67 และบริษัทฯขนส่งผู้โดยสารจำนวน 1.30 ล้านคน เพิ่มขึ้น 17% เทียบกับปี 66 ส่วนราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 4,405.90 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18% และมีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 88.40%

ขณะเดียวกัน ยังมีรายได้จากการขายและบริการซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน จำนวน 1,316.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.30% เทียบกับปี 66 ส่วนใหญ่มาจากรายได้ของบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ฟล์ท เซอร์วิส จำกัด จำนวน 756.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.50% มาจากจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 79.10 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 507.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 81.80 ล้านบาท หรือ 19.20% อีกทั้งรายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากบัตรโดยสารหมดอายุ เงินที่ได้รับคืนจากการชำระค่าซ่อมบำรุงล่วงหน้า ค่าสัมภาระส่วนเกิน และรายได้ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสาร คิดเป็น 81.70% ของรายได้อื่นๆทั้งหมด

ด้านส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำนวน 158.90 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.10% ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด จำนวน 127.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.10% เทียบกับปี 66อันเป็นผลมาจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมบริการสูงขึ้น นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ รายงานส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินรุงเทพ จำนวน 53.50 ล้านบาท

Back to top button