20 อันดับหุ้นปรับขึ้น-ปรับลงประจำสัปดาห์

20 อันดับหุ้นปรับขึ้น-ปรับลงประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 ม.ค.59 - 22 ม.ค. 59 ในตลาด SET และ mai


ตารางราคาหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้น 10 อันดับแรกในตลาด SET และ mai

 

ตารางราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลง 10 อันดับแรกในตลาด SET และ mai

Back to top button