TMB ปิดระบบ TMB Internet Banking-TMB Touch พรุ่งนี้

TMB ปิดปรับปรุงระบบ TMB Internet Banking-TMB Touch พรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 01.00 - 01.30 น.


ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ระบุว่า บริษัทจะปิดระบบ TMB Internet Banking และ TMB Touch ชั่วคราว ในเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 01.00 – 01.30 น. เพื่อปรับปรุงระบบงาน และขอให้ลูกค้าพิจารณาวางแผนการทำธุรกรรม โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการปิดระบบในครั้งนี้

Back to top button