ลุยไปข้างหน้า

วันนี้เป็นวันเปียอิ้ง ดวงวันนี้แจ่มจรัส การทำอะไรควรมีความบริสุทธิ์ใจและเล็งการณ์ไกลให้ดี ส่วนธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีผลกำไรบ้างถ้าไม่เสี่ยงเกินไปหรือโลภมาก ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน คนเราควรเผชิญต่อความจริง สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ทำอะไรจงประมาณกำลังของตน ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดี


โหงวเฮ้งหุ้น

ความเป็นตัวของตัวแม้มัวมืด

อยากยืดก้าวย่างอย่างศักดิ์ศรี

มิยอมหยุดย่างยืนหยัดอยู่กับที่

บางทีแม้อาจเฉื่อยเหนื่อยเต็มทน

วันนี้เป็นวันเปียอิ้ง ดวงวันนี้แจ่มจรัส การทำอะไรควรมีความบริสุทธิ์ใจและเล็งการณ์ไกลให้ดี ส่วนธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีผลกำไรบ้างถ้าไม่เสี่ยงเกินไปหรือโลภมาก ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน คนเราควรเผชิญต่อความจริง สุขุมรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ทำอะไรจงประมาณกำลังของตน ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ ZEN หรือ TFG

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ EVER และ RML

คติวันนี้ “ความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุด คือ การกลัวที่จะเริ่มต้นเสียตั้งแต่แรก”

Back to top button