คัดหุ้นเทคโนโลยี-สื่อสาร กำไรสม่ำเสมอ 9 ไตรมาส

ข่าวหุ้นธุรกิจนำเสนอข้อมูลบจ. ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถทำกำไรสุทธิเติบโตสม่ำเสมอ


เส้นทางนักลงทุน

หนังสือพิมพ์ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ขอนำเสนอข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดธุรกิจ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” สามารถทำกำไรสุทธิเติบโตสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ไตรมาส 1/2562 จนมาถึงไตรมาส 1/2564 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เป็นการคัดกรองจากข้อมูลส่วนหนึ่งของทางนายสุเชษฐ์ สุขแท้ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสเเอล จำกัด ได้รวบรวมประเด็นงบการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งหมดเอาไว้

โดยการคัดกรองหุ้นในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่าหุ้นที่สามารถทำกำไรสุทธิสม่ำเสมอต่อเนื่อง 9 ไตรมาส ได้แก่ ADVANC, AIT, DTAC, FORTH, HUMAN, ILINK, INET, INTUCH, JMART, MFEC, MSC, SIS, SVOA, SYMC และ SYNEX

ตัวอย่างเช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 7,570.03 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 7,754.15 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 8,800.45 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 7,064.94 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 31,189.57 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 6,756.19 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 7,001.11 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 6,512.67 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 7,167.28 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 27,437.25 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 6,643.89 ล้านบาท

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 102.83 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 69.78 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 86.65 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 132.83 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 392.09 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 59.71 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 50.42 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 137.20 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 146.94 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 394.27 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 121.33 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 33.40 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 27.05 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 23.21 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 40.74 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 124.39 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 61.02 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 69.23 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 54.55 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 11.10 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 195.89 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 74.76 ล้านบาท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 33.47 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 33.66 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 17.92 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 84.17 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 169.21 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 10.41 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 5.68 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 51.83 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 34.54 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 102.46 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 14.56 ล้านบาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 2,904.19 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 2,940.46 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 3,348.17 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 1,890.20 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 11,083.01 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 2,740.40 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 2,980.30 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 2,661.28 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 2,665.68 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 11,047.65 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 2,660.61 ล้านบาท

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 118.30 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 137.02 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 124.59 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 153.94 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 533.85 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 104.78 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 160.69 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 261.31 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 271.08 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 797.87 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 333.46 ล้านบาท

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 184.14 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 118.79 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2562 กำไรสุทธิ 93.71 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2562 กำไรสุทธิ 127.29 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2562 อยู่ที่ 523.93 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาส 1/2563 กำไรสุทธิ 131.68 ล้านบาท, ไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิ 166.11 ล้านบาท, ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 170.83 ล้านบาท, ไตรมาส 4/2563 กำไรสุทธิ 173.33 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิทั้งปี 2563 อยู่ที่ 641.95 ล้านบาท และล่าสุดไตรมาส 1/2564 กำไรสุทธิ 185.15 ล้านบาท

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นแล้ว สามารถดูรายละเอียดหุ้นหมวดเทคโนโลยี-สื่อสาร ที่สามารถทำกำไรสุทธิสม่ำเสมอติดต่อกัน 9 ไตรมาสได้จากตารางประกอบ

สรุปได้ว่าหุ้นข้างต้นนับว่าเป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง สามารถรักษากำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง!

Back to top button