เที่ยงตรง

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ควรใช้ประสบการณ์ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบด้วย


โหงวเฮ้งหุ้น

จงรักษาใจให้เหมือน “นาฬิกา”

เพราะด้วยหน้าที่ของ “นาฬิกา”

นั่นคือ..การอยู่กับปัจจุบันขณะ

ด้วยสัจจะและความเที่ยงตรง

วันนี้เป็นวันเปี๋ยจื้อ ดวงวันนี้ดีปานกลางไม่มีอะไรเด่นและร้ายนัก การทำอะไรจงอย่าเสี่ยงและโอ้อวด การเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ควรใช้ประสบการณ์ข้อมูลของสิ่งแวดล้อมมาประกอบด้วย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ HMPRO หรือ SCGP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ RWI และ MORE

คติวันนี้ “น้ำสะอาด..อาจไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์

Back to top button